Salgsbetingelser

Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alle kjøp gjort på nettsidene til Fast følge AS, herunder www.fastfolge.no og www.fastfølge.no.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

For å kunne bruke tjenestene som tilbys og selges av Fast følge AS, må man ha fylt 18 år.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
(Klikk på lenkene for mer informasjon.).

1. Partene
Selger er Fast følge AS, Sandakerveien 138, 0484 Oslo, med postadresse: Postboks 4509 Nydalen, 0484 Oslo,
Fast følge AS er registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.:916668732,
telefon: 21 64 12 14, e-post: info@fastfolge.no, og blir i det følgende benevnt «vi», «oss» «vår» eller «selger».

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din», «ditt», «kunde» eller «kjøper».

2. Handle på nettsiden til Fast følge AS
Her har vi beskrevet kjøpsprosessen slik at du alltid kan føle deg trygg når du betaler for tjenestene som tilbys av Fast følge AS, via nettbutikken vår.

1.  Se «Vi tilbyr» for å gjøre deg kjent med de forskjellige tjenester vi tilbyr, de kan også legges i handlevognen.
2.  På siden «Jeg er interessert!», ser du alle pakker og tjenester vi tilbyr og du legger de du er interessert i, i handlevognen.
3. Du ser alle tjenestene du har bestilt i den lille handlevognen på høyre side.
4. Klikk på Se handlevogn for å se bestillingen din, eller klikk Fortsett til betaling for å gjennomføre bestillingen din.
5.  Kontroller bestillingen din.
6. Fyll inn all obligatorisk informasjon.
4.  Velg ønsket betalingsmåte.
5.  Bekreft bestillingen din og aksepter salgsvilkårene.
6.  Motta ordrebekreftelse på e-post.

3. Din bestilling
Når vi mottar bestillingen din, vil vi bekrefte bestillingen og sende deg en ordrebekreftelse på e-postadressen du har oppgitt.
Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Når bestillingen er mottatt og ordrebekreftelsen er sendt til deg, anser vi bestillingen som bindende.
Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 9.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til.
Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.
Om vi ikke kan levere en bestilt tjeneste til annonsert pris, vil vi tilby kunden en gunstig pris eller å heve bestillingen uten noen videre kostnader for kunden.

4. Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi kundene våre så korrekt informasjon om tjenestene våre som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme,
noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i nettbutikken, nettsider, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen din eller del av denne, dersom tjenesten(e) ikke lenger er tilgjengelig.
Ved slike situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.
Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

5. Priser
Den oppgitte prisen for tjenestene er den totale prisen kjøper skal betale.
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer merverdiavgift på 25 %, dersom ikke annet er oppgitt.
Fast følge AS reserverer seg mot eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

6. Betaling
Fast følge AS vil kreve betaling for tjenesten(e) som er bestilt, når ordren er bekreftet av kjøperen.
Som betalingsmiddel kan du velge blant de betalingsmetoder vi tilbyr i kjøpsprosessen.
Hvis du bruker betalingskort eller PayPal som betalingsmetode, blir du belastet når du bekrefter din ordre.
Om du velger faktura vil denne sendes pr. e-post når ordren er behandlet og bekreftet, og forfaller i henhold til forfallsdato.
Husk å kontroller at du har oppgitt rett e-postadresse og at e-posten ikke havner i ditt spam-filter.
Det tilkommer fakturagebyr på 45 kr ved betaling med faktura. Denne avgiften blir lagt til ved fakturering og vises ikke i ordren når du bekrefter bestillingen din.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.
Kjøper må ha betalt for tjenesten(e) før konsultasjonstime kan gjennomføres, det samme gjelder for at andre tjenester skal kunne gjennomføres.
Når du gjennomfører kjøp på nettsidene til Fast følge AS blir betalingen behandlet av Swedbank, som er en sikker, elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard.
All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

7. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling,
og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

8. Levering
Levering av tjenesten(e) vil skje når en Fast følge-konsulent tar kontakt med deg for å avtale et tidspunkt for konsultasjonen.
Dette skal skje innen 48 timer fra du har fullført bestillingen din, og ikke senere enn 3 dager.
Normalt vil dette skje samme virkedag som du mottar ordrebekreftelsen på e-post fra oss.
Alle pakker som tilbys av Fast følge har et antall matcher inkludert, disse skal gis til kjøperen innenfor rimelighetens grenser, og innen 12 måneder fra konsultasjonsdatoen.
I tillegg, vil alle tjenestene som er inkludert i det forskjellige pakkene gis til kunden innenfor rimelighetens grenser, og innen 12 måneder fra konsultasjonsdatoen.
Coaching-timene gis etter ønske fra kunden, men skal brukes innen det er har gått 12 måneder fra konsultasjonsdatoen.
Med hensyn til et ubegrenset antall telefonsamtaler og e-postutvekslinger, som er tilbudt i Fast følge Premium-pakken, gjelder dette henvendelser innenfor rimelighetens grenser.
Disse vil være tilgjengelig i tidsrommet fra konsultasjonsdatoen, og 12 måneder frem i tid.
Vi kan også se oss nødt til å gjøre om Ubegrenset til et spesifikt antall henvendelser, hvis kunden skulle vise seg å misbruke ordlyden «ubegrenset».
Fast følge AS kan, hvis kjøper ikke overholder Fast følge AS’ Retningslinjer for medlemskap og dating, nekte kjøperen tilgang til tjenesten, uten å tilbakebetale kjøssummen.
Normale åpningstider for Fast følge AS er mandag til fredag fra 09:00 – 18:00. Vi er stengt på offentlige høytidsdager og helligdager.

9. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester.
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du har mottatt ordrebekreftelsen fra oss, gir oss melding om dette (angrefrist).
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema i ordrebekreftelsen, utvides denne fristen til tre måneder.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må du ikke ha benyttet noen av tjenestene som tilbys av Fast følge AS.
Ved kjøp av tjenesten(e) som tilbys as Fast følge har man 14. dagers angrerett fra kjøpstidspunktet/innsendt bestilling.
Ved bruk av denne angreretten vil kjøpesummen bli refundert så sant konsultasjonen og tjenesten(e) ikke har startet.
Beskjed om at du ønsker å benytte angreretten skal sendes til Fast følge AS via e-post (info@fastfolge.no).
Dersom tjenesten(e) fra Fast følge AS har startet (du har gjennomført konsultasjonstimen din) faller angreretten bort.

10. Forsinkelse og manglende levering
Levering av tjenesten(e) skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som kjøper og selger blir enige om, enten via e-post eller telefon.
Kjøper vil få en bekreftelse på e-post/SMS med avtalt sted og tidspunkt for konsultasjonstjenesten.
Andre tjenester inkludert i pakkene og enkeltstående tjenester, vil bli levert innenfor rimelighetens grenser, og innen 12 måneder fra konsultasjonsdatoen.
Dersom selgeren ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side,
kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

• Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne,
eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller.
Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

• Heving
Dersom selgeren ikke leverer tjenesten(e) på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse.
Dersom selger ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.
Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere tjenesten(e).
Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.
Leveres tjenesten(e) etter tilleggsfristen kunden har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres
gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

• Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring
utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side,
kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde tjenesten(e) tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet
samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved ubrukte tjeneste(r).

• Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Hvis konsultasjonstimen ikke er avtalt og gjennomført, taper selgeren sin rett
dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

• Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side.
Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.
Selger kan også heve avtalen dersom kunden kommer med urimelige krav eller oppførelse.

• Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven.
Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

• Gebyr ved ikke-forskuddsbetalte tjenester
Dersom kjøperen unnlater å møte opp til ubetalte tjenester, kan selger belaste kjøper med et gebyr.
Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere tjenesten til kjøperen.

12. Personopplysninger
Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud osv., gjøres dette bare når du har samtykket til det.
Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når: du har samtykket i utleveringen,
eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle.
Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.
Vi forbeholder oss også retten til å undersøke informasjon på Internett om medlemmet før konsultasjonstimen.
Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, osv. etter personopplysningsloven,
kan du kontakte oss via Kontakt oss.
Fast følge AS selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

13. Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor.
Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i vårt (selgerens) verneting.

14. Taushetsplikt
Fast følge AS har taushetsplikt om alle personlige forhold av konfidensiell eller sensitiv natur.
Taushetsplikten gjelder ansatte og samarbeidspartnere som opptrer på vegne av Fast følge AS i forbindelse med gjennomføring av tjenestene.
Taushetsplikten gjelder under hele medlemsforløpets gjennomføring og etter at tjenestene er levert.
Taushetsplikten gjelder ikke der Fast følge AS er pålagt å gi opplysninger ved lov eller ved gyldig vedtak fra offentlig myndighet.

15. Endring i vilkårene
Fast følge AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår/betingelser, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

16. Forbehold av rettigheter
Selger forbeholder seg alle rettigheter.
Dette gjelder alle eiendomsrettigheter til all informasjon som vi har på våre nettsider, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrettigheter, patenter,
tjenester og eventuelle tjenester som tilbys.
Bruk av våre rettigheter og eiendom krever forutgående skriftlig samtykke.
Det gis ingen stilltiende rettigheter ved at vi gjør våre tjenester tilgjengelig for deg på våre nettsider.
Utnyttelse til kommersiell bruk av våre nett sider eller tjenester krever skriftlig samtykke fra oss.
Hvis du mener at din eiendom har vært benyttet på noen måte som kan betraktes som opphavsrettigheter eller brudd på immaterielle rettigheter, bes du ta kontakt med oss snarest.